งานครั้งนี้เป็นการจัดแคมเปญใหญ่ร่วมกับ APRCORP กับเหรียญ "REST"

รางวัลกับกิจกรรม REST Airdrop Pooling Songkran

*มูลค่าของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของราคาตลาด

app

ระยะเวลากิจกรรมแคมเปญ:
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2565

เนื่องจากทีมผู้สร้างเหรียญ , ผู้พัฒนาร่วมกับ บริษัท Ample Rich Investor Corporation ร่วมโครงการกับ บริษัท Solar Roof Top Development Joint Stock Company (ในเวียดนาม) ได้ให้การสนับสนันก่อนการเปิดตัวโครงการ Invest Smart Community ในประเทศเวียดนาม จัดกิจกรรม Airdrop เพื่อแจกจ่ายเหรียญ Real Estate (REST) ลงสู่สังคมชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อสนับสนุนโครงการ และ ตอบแทนให้ลูกค้าเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนเกี่ยวกับโครงการ เพื่อการนำใช้พลังงานทดแทนซึ่งได้กำลังใช้อย่างแพร่หลายและ นี่เป็นจุดเริ่มต้นจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาวะโลกร้อน จำนวนเหรียญ REST Coin ที่จะถูกแจกจ่ายในกิจกรรม Airdrop ครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 549,000 REST โดยทุกท่านจะได้รับท่านละ 99 REST ซึ่งทางบริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จะแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม " Real Estate (REST) Airdrop Pooling Songkran " หากทำถูกต้องตามเงื่อนไข มอบรางวัล REST Airdrop ให้กับลูกค้า 6,000 ท่านแรก ที่ทำตามเงื่อนไข ท่านสามารถตรวจสอบยอดเหรียญ Real Estate (REST)
ในกระเป๋า Trust Wellet หรือกระเป๋า

  Edax Energy Exchang

ของท่านได้ภายใน 90 วันทำการหลังกิจกรรมสิ้นสุดลง


*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ .ซื้อขายสินทรัพย์        ซื้อ REST เพิ่ม    

เครื่องมือผลิต REST เพิ่ม


app

Contact Line Official : @aprcorp

app

Telepgrame : @RESTCOMUNITY

app

ข้อกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

Real Estate (REST) Airdrop Pooling Songkran

ท่านที่ร่วมกิจกรรม Airdrop ทำตามขึ้นตอนเพื่อรับเหรียญและ แจ้งที่อยู่กระเป๋าทางช่องทางการเปิดบัญชี AME Join Invest เหรียญอยู่บนเครือข่าย Binance BEP20

ท่านลูกค้าสามารถดาว์โหลด App กระเป๋าเงินดิจิทัล เพื่อเก็บ AME Token และ REST Coin ได้จากด้านล่างนี้

logo

logo

สามารถดูขึ้นตอนการสมัครได้ที่

ขั้นตอนเปิดบัญชีปันผล AME / บัญชี UD อ่านได้ที่นี่ Click

Start Your Business
with Real Estate Rest Coin

โครงการดี ๆ เพื่อสังคม และชุมชนที่น่าอยู่

เวลาคงเหลือสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแจก Airdrop
BUY REST