คะแนนความนิยม

8.7
IEO benchmark
A
IEO bazaar
9.4
IEO Ranker
4.25
Track AME
7
Wiser AME
2.210
Fund AME
gfx
เอ็นเนอร์จี ทรูโทล คืออะไร

ผู้ผลิตอุตสหกรรมพลังงานทดแทน
จะทำงานร่วมกันบน โครงข่าย
บล็อคเชน อย่างเต็มรูปแบบ

โครงการลงทุนพัฒนาชุมชนอัจฉริยะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)

เพื่อจัดการบริหารพื้นที่สีเขียว ด้วยการสร้าง – ใช้ พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีฟินเทคบล็อคเชน เข้ามาใช้การจัดบริหารระบบนิเวศน์ที่สมดุลออกสู่สายตาคนทั่วโลก.

gfx
หลักการทำงาน

การทำงานของระบบเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีชั้นสูง...ลงสู่ชุมชน

       เพื่อประสานระบบนิเวศทุกภาคพื้น - ทั่วโลก และสร้างความลงตัวให้เข้ากันได้กับการเชื่อมต่อด้วยพลังงานทดแทนอันทรงพลังของกระแสไฟฟ้าที่ข้ามตลาดไปยังตลาดโลก (Asia Market Trade) .

       เชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ในระดับภูมิภาค-ชุมชนและท้องถิ่น

gfx
แนวโน้มความต้องการร่วมทุน

โครงการร่วมทุนพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ปัจจุบันโลกได้วิวัฒนาการไปสู่เทคโนโลยี บล็อกเซน มากขึ้น และจะก้าวสู่ Block Chain Quantum ต่อไป ทำให้การเข้าถึงแหล่งทุนมีมากขึ้นด้วยการไม่ต้องระดมทุนเหมือนก่อนเมื่อเข้ามาสู่ยุคนี้ จากการทำ Start Up จึงแทบไม่มีความเสี่ยงในการร่วมลงทุนสำหรับนักลงทุนเพราะเป็นการกระจายศูนย์กลางแหล่งการลงทุนทั่วถึงจากการเข้าถือครองหุ้น และกว้างขวางไปทั่วโลกให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ทุกระดับดังนั้นระบบจะทำงานเป็นไปตามกลไกทางการตลาดเพราะมีระบบการจัดการตามสัดส่วนที่ชัดเจน.

gfx
พลังงานทดแทนที่เชื่อมต่อกับเทคโลยีบล็อคเชน

ประโยชน์เทคโนโลยี บล็อคเชน (EDAXSC)

ตามฉันทามติสัญญาอัจฉริยะ สำหรับบริษัทผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มพันธมิตรได้เข้าร่วมโครงข่ายเป็นส่วนที่กระตุ้นให้ส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนกลางตอบรับการขายพลังงานจากส่วนครัวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการขายปลีก จึงต้องให้มีการเข้าร่วมตรวจสอบให้การทำงานตรงหลักเกณฑ์มาตรฐานของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในการส่งขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยปรับให้มีการเชื่อมต่อระบบผ่านการเข้ารหัสเชิงซ้อนบนเทคโนโลยี Block Chain.

gfx
แพลตฟอร์มระดับโลก

ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนการทำงาน

ทางบริษัทได้รวมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและออกแบบฟังก์ชั่นเพื่อสร้างการตอบสนองของการใช้พลังงานทดแทนในโลกอนาคตอย่างเต็มอัตราให้ก้าวเข้าสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ การคิดค้นออกแบบฟังก์ชั่นแต่ละแฟลตฟอร์มเป็นไปอย่างละเอียดเพื่อตอบรับแก่กลุ่มผู้ใช้ทุกผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยสร้างระบบพลังงานทดแทนแบบยืดหยุ่นและเสถียรได้เริ่มแล้วในขณะนี้

gfx
Cross Microgrid Plug Connect

เอ็นเนอร์จี ทรูโทล แพลตฟอร์ม

เป็นแพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจตัวกลางการลงทุน (โทเค็น) ด้านพลังงานทดแทน ที่มอบสิทธิ์ให้ผู้ถือสามารถร่วมออกเสียง หรือ เสนอแนวทางการพัฒนา แพลตฟอร์ม

สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่น อย่าง ก.ฟ.ภ ในภาคชุมชน กระจายลงสู่ภาคชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รองรับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างชุมชนต่อชุมชน เพิ่มการขยายการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง.

gfx
พลังงานที่เชื่อมต่อกับชุมชน

สถานีพลังงานทดแทน เชื่อมสู่ตลาดซื้อขายพลังงานของชุมชน

 • โซลาร์เซลล์บนหลังคาเรือน.
 • โซล่าร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ.
 • โซล่าร์ฟาร์ม

จุดเชื่อมต่อสถานีถ่ายโอนพลังงานกระจายสู่ชุมชน สำหรับการส่งขายในข้อตกลงซื้อขายพลังงาน (กฟภ).

gfx
Ensure A Safe

สัญญาอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนได้

สัญญาอัจฉริยะจะควบคุมการแปลงพลังงานทดแทนที่ได้จากการผลิตให้เป็นมูลค่าตัวกลางการนำใช้สามารถแลกเปลี่ยนเงิน, สินทรัพย์, หุ้น, เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า หรือสิ่งของมีค่าใดๆ ในความโปร่งใสที่ปราศจากข้อขัดแย้ง พร้อมหลีกเลี่ยงบริการจากพ่อค้าคนกลาง.

บล็อคเชนทำงานร่วมกับโรงไฟฟ้าอย่างไร

Energy Trading (AME) A marketplace for the new
energy system platform.

A digital marketplace and exchange for carbon and renewable energy credits is a platform for the future of funding that powering dat for the new equity blockchain.

Trade renewable energy across the grid or behind the meter with benefits for the customer, retailer and distribution network.

EPA Exchange

A reverse-aution marketplace for trading Energy Purchase Agreements.

โครงข่ายบล็อคเชนเชื่อมต่ออุตสาหกรรม

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

โครงข่ายอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังทดแทน ผสมผสานเทคโนโลยีก้าวล้ำ ได้นำใช้ผ่านเหรียญดิจิทัล เพื่อทำธุรกรรมการบริหารภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน.

feature

รวดเร็วและปลอดภัย ทำธุรกรรมส่วนตัวได้ทันที

EDAXSC Full Node สร้างขึ้นด้วยอัลกอริธึมฉันทามติ Proof of Authority (PoA), Proof-of-History (PoH) และ Proof-of-Stake (PoS) ซึ่งเป็นกลุ่มของโหนดตัวตรวจสอบความถูกต้องที่รู้จักและมีชื่อเสียง

feature

การปรับขยายตัวได้สูง แอพพลิเคชั่นไร้ขีดจำกัด

ในกรณีที่กลุ่มโหนดพันธมิตรตรวจสอบอนุญาตให้ทำธุรกรรมโดยการตรวจสอบและลงนามผู้เข้าร่วมโครงข่าย ระบบจะเข้าร่วมการตรวจสอบการทำงาน Proof-of-History (PoH) สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเวลาในเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ให้มีแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ การใช้ฟังก์ชั่นหน่วงเวลานี้จะย้อนการตรวจสอบกลับการทำงาน Proof-of-Stake (PoS) และอนุญาตให้แต่ละโหนด ลงเวลาในการขายพลังงาน พร้อมทำงานคู่กับโหมดฟังก์ชั่นหลัก (Dreambox+Lending).

feature

เชื่อถือได้ และ ต้นทุนต่ำทำธุรกรรมส่วนตัวได้ทันที

ก่อนสร้างบล็อคใหม่ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในบล็อคเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสูงสุด จะมีการสร้างบล็อกใหม่ทุกๆ 5 วินาที


แพลตฟอร์ม EdaxEnergy

แนวทางสู่ความสำเร็จ

เป้าหมายหลักของเราคืออะไร?

กลยุทธ์การตลาดของเราจะจัดลำดับความสำคัญของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ร่วมกับพลังงานทดแทนแบบ ไมโครกริด ในขณะที่รวมการใช้สาธารณูปโภคเข้ากับสัญญาอัจฉริยะแบบ กระจายศูนย์ไปยังชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อลำดับกลไกทางการตลาดที่ชัดเจน ดูแผนงานของเราเพื่อดูว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

พบกับทีมพัฒนา

คณะผู้บริหาร

แนวคิดที่รวมการนำใช้การบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลบนโครงข่ายเทคโนโลยีบล็อคเชนรวมกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เพื่อให้นักลงทุนและนักลงทุนรายย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์กลางการเชื่อมต่อพลังงานระดับภูมิภาค กระจายลงสู่ครัวเรือน


team
Lun K. Kanthachawalan
CEO & Founder Corporat
×
team

Klaus K. Jürgen

CEO & Lead Blockchain

Ample Rich Investor Corporation is committed to building a bridge for investors and brokerage in the digital asset market With a decentralized exchange That can be used to access the store. Cryptocurrency Privacy and security to build the trust of investors and investors equally.

Blockchain 85%
Decentralization 68%
team
อนุรักษ์ มีมงคล
CEO and Co-Founder
×
team

อนุรักษ์ มีมงคล

CEO and Co-Founder

Maintaining the stability of the organization to have confidence both at home and abroad for customers. We are a service provider that focuses on return and benefit to all groups of customers and investors for the development of potential together.

Stock market investment 92%
DeFi Farmming48%
Stock market investment 92%
Decentralization 98%
team
ธรรมภณ บุญธรรม
CMO & Lead Project Manager
×
team

ธรรมภณ บุญธรรม

CMO & Lead Project Manager

Civil Engineer. SY.13771 Working for the public is a joy to be proud of in life. To build a solar power plant this time is to create a future that can make society. Determined to work on this project to achieve success according to the goals set. “Working on what I love and do it for the benefit of the public It is a pride to live.”

team
อรรนพ จินะฝั่น
GM & Chief Technology Officer
×
team

Annop Jinafhan

GM & Chief Technology Officer

Smile under seasons for over he forth upon multiply. Days you subdue under said divided isn't may days fish fly don't was bring shall man all was creepeth. Firmament imagine the face.


นักพัฒนาทางเทคนิค

team
Stefan Harary
Chief Strategy Officer
×
team

Stefan Harary

Chief Strategy Officer

Ample Rich Investor Corporation is committed to building a bridge for investors and brokerage in the digital asset market With a decentralized exchange That can be used to access the store. Cryptocurrency Privacy and security to build the trust of investors and investors equally.

Blockchain 85%
Decentralization 68%
team
Moises Teare
Chief Technology Officer & Lead Blockchain
×
team

Moises Teare

Chief Technology Officer & Lead Blockchain

EDAX Smart Chain Team, Blockchain.

Stock market investment 92%
DeFi Farmming48%
Stock market investment 92%
Decentralization 98%
team
Jake Nelson
CTO & Social Support
×
team

Jake Nelson

Chief Technology Officer & Social Support

          Ample Rich Investors ให้บริการจัดการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนในกลุ่มพลังงาน และ คัดสรรให้ผู้รับบริการติดตั้งโซล่า รูฟท็อป ของผู้ใช้ในกลุ่มชุมชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยมีรากฐานที่มั่นคงสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ถือและนักลงทุนในนั้น เรายืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และแน่วแน่ในการทำงานทั้งหมดของเรา หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีพร้อมให้ความร่วมมือทุกระดับ

Support Social Media 87%
Teachnical Support 82%
team
Adams Dan
------
×
team

Jason Morales

EDAX Smart Chain Team, Blockchain.

CTO need to determine how much ambition the organization has to change and transform as markets fluctuate around them. the company’s main goal to maintain the core business to keep it healthy.


นักพัฒนาออกแบบโครงข่าย

team
คุณอัครเดช เดชจารุกูล
การตลาดประชาสัมพันธ์ , ออกแบบวัตกรรม
×
team

คุณอัครเดช เดชจารุกูล

การตลาดประชาสัมพันธ์ , ออกแบบนวัตกรรม

หลักแนวคิด "มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เพิ่มขึ้นเพื่อสรรค์สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม"

Graphic Design 85%
Social Marketing 28%
team
NAKANTHAPHAN P.
นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
×
team

NAKANTHAPHAN P.

การวางแผนกลยุทธ์องค์กร

CSP need to determine how much ambition the organization has to change and transform as markets fluctuate around them. the company’s main goal to maintain the core business to keep it healthy .

Stock market investment 92%
DeFi Farmming48%
team
×
team

Moises Teare

Chief Technology Officer & Lead Blockchain

EDAX Smart Chain Team, Blockchain.

team
×
team

Gabriel Bernal

CTO & Software Engineer

CTO need to determine how much ambition the organization has to change and transform as markets fluctuate around them. the company’s main goal to maintain the core business to keep it healthy.

ที่ปรึกษาการตลาด

team
Mr. Pham Huu Thanh
Lead Marketing Export Manager, Vietnam
×
team

Pham Huu Thanh

Lead Marketing Export Manager, Vietnam

ที่ปรึกษาการลงทุนการตลาดระหว่างประเทศพร้อมให้ความร่วมมือทุกระดับ.

ให้ข้อมูลบริหารองค์กร 85%
Decentralization 68%
team
คุณยิ่งใหญ่ ภูวงศ์ศรี
ดูแลส่งเสริมกิจกรรม การตลาด
×
team

คุณยิ่งใหญ่ ภูวงศ์ศรี

ดูแลส่งเสริมกิจกรรม การตลาด

ดูแลส่งเสริมกิจกรรม การตลาด

team

ว่าที่ ร.ต. ธเนศ พุ่มโพธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภาคพื้นภูมิภาค

×
team

ว่าที่ ร.ต. ธเนศ พุ่มโพธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภาคพื้นภูมิภาค

กำกับดูแลและส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภาคพื้นภูมิภาค.

team
คุณสายัณห์ สุขพินิจ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาดและการขาย
×
team

คุณสายัณห์ สุขพินิจ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาดและการขาย

ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน

team
คุณพรรฐศรณ์   ภูริเศรษฐกุล
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ตัวแทนไถ่ถอนหรือขายหน่วยลงทุน
×
team

คุณพรรฐศรณ์   ภูริเศรษฐกุล

Investment Consultant Agent for selling or redemption of investment units

IC Licence 093236

Stock market investment 92%
Decentralization 68%
team
คุณวันเพ็ญ   แอสัน
ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรและการร่วมทุน
×
team

คุณวันเพ็ญ   แอสัน

ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรและการร่วมทุน

ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรและการตลาดร่วมทุนพร้อมให้ความร่วมมือทุกระดับ

marketing plan 97%
Decentralization 68%
team
Mr. Pham Duc Vo
นักวางแผนการลงทุนอิสระ
×
team

PHAM DUC VO

Independent Investment Planner : IIP

วิศวกร วางแผน และออกแบบโครงการ

team
คุณสมบัติ  ชนะโรค
วิศวกรผู้จัดการโครงการ: ISO, OSHA, IATF, TPM, TQM
×
team

คุณสมบัติ  ชนะโรค

Changing your mind doesn't mean you don't have a clear goal. But it is leading us to success.

ISO - 9001:2015, ISO – 14001:2008, OSHA – 18001:2018, IATF 16949, TPM, TQM

Key base Skills 95%
Supervisor Audit 98%
team
คุณชัดชัย  ศรพิชัย
สามัญวิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
×
team

คุณชัดชัย  ศรพิชัย

สามัญวิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

สามัญวิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, เลขทะเบียน สฟก. 5240

สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

Power Engineering 85%
Skill Structure95%
team
คุณธีรยุทธ์  พระวิวงศ์
วิศวกรโยธา
×

คุณธีรยุทธ์  พระวิวงศ์

วิศวกรโยธา

Engineering Department, Civil Branch

Determined to go further in the development of renewable energy power plants

Member of the Engineering Institute of Thailand

Civil Engineer 78%
Skill Structure68%

ออกแบบ, วางระบบ โซล่า รูฟ ท็อป ในโครงการ

team
Mr. Nguyen Ngoc Hung
Project Manager Engineer : Construction Engineer and Acceptance of Solar Power System
×
team

Mr. Nguyen Ngoc Hung

Joinventure, HUONG LAN INVESTING REAL ESTATE JOIN STOCK COMPANY In Viet Nam

Construction engineer and acceptance of solar power system

Key base Skills 95%
Supervisor Audit 98%
team
×
team

Ordinary Engineer, Electrical Power Engineering, Registration No. SFK5240

Member of the Engineering Institute of Thailand

Power Engineering 85%
Skill Structure95%
team
×

Mr. Teerayut Prawiwong

Civil Engineer

Engineering Department, Civil Branch

Determined to go further in the development of renewable energy power plants

Member of the Engineering Institute of Thailand

Civil Engineer 78%
Skill Structure68%
พันธมิตรของเรา

ตลาดแลกเปลี่ยน

ตัวติดตามราคา

Block Explorers

Liquifity Pool & Stake

REST LP Staking Address:
0x2e6b7d38f4e20b0046ffee0bcc2296169bd9035d
(Click to copy)

Smart Contract

 • Token Symbol :: AME
 • Contract Address:
  0x83594c87be1fae3afa3d53af6324f8764fbfb5d4
  (Click to copy)
 • Decimals :: 8
 • Blockchain :: BSC

ขายล่วงหน้าพันธมิตร

ใช้กระเป๋าเงินของคุณเพื่อส่ง BNB ไปยังที่อยู่ขายล่วงหน้าด้านล่าง ระบบของเราจะส่ง AME ไปยังกระเป๋าเงินของคุณทันที.

ราคาพรีเซลล์ 1 BNB = 315 AME. ซื้อขั้นต่ำ 0.1 BNB ซื้อสูงสุด 100 BNB คุณสามารถส่ง BNB จำนวนเท่าใดก็ได้.

Presale Address:
0X41AC422E5745C7C9D0D7390430FCBE275984A8F9
(Click to copy)


สิ่งที่ลูกค้าของเราพูด

ดูสิ่งที่ลูกค้าของเราพูดเกี่ยวกับโครงการและผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อสอบถาม

เราเปิดกว้างเสมอและยินดีต้อนรับและคำถามที่คุณมีสำหรับทีมของเรา หากท่านต้องการติดต่อ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า.