คะแนนความนิยม

8.7
IEO benchmark
A
IEO bazaar
9.4
IEO Ranker
4.25
Track AME
7
Wiser AME
2.210
Fund AME
gfx
เอ็นเนอร์จี ทรูโทล คืออะไร

ผู้ผลิตอุตสหกรรมพลังงานทดแทน
จะทำงานร่วมกันบน โครงข่าย
บล็อคเชน อย่างเต็มรูปแบบ

โครงการลงทุนพัฒนาชุมชนอัจฉริยะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)

เพื่อจัดการบริหารพื้นที่สีเขียว ด้วยการสร้าง – ใช้ พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีฟินเทคบล็อคเชน เข้ามาใช้การจัดบริหารระบบนิเวศน์ที่สมดุลออกสู่สายตาคนทั่วโลก.

gfx
หลักการทำงาน

การทำงานของระบบเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีชั้นสูง...ลงสู่ชุมชน

       เพื่อประสานระบบนิเวศทุกภาคพื้น - ทั่วโลก และสร้างความลงตัวให้เข้ากันได้กับการเชื่อมต่อด้วยพลังงานทดแทนอันทรงพลังของกระแสไฟฟ้าที่ข้ามตลาดไปยังตลาดโลก (Asia Market Trade) .

       เชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ในระดับภูมิภาค-ชุมชนและท้องถิ่น

gfx
แนวโน้มความต้องการร่วมทุน

โครงการร่วมทุนพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ปัจจุบันโลกได้วิวัฒนาการไปสู่เทคโนโลยี บล็อกเซน มากขึ้น และจะก้าวสู่ Block Chain Quantum ต่อไป ทำให้การเข้าถึงแหล่งทุนมีมากขึ้นด้วยการไม่ต้องระดมทุนเหมือนก่อนเมื่อเข้ามาสู่ยุคนี้ จากการทำ Start Up จึงแทบไม่มีความเสี่ยงในการร่วมลงทุนสำหรับนักลงทุนเพราะเป็นการกระจายศูนย์กลางแหล่งการลงทุนทั่วถึงจากการเข้าถือครองหุ้น และกว้างขวางไปทั่วโลกให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ทุกระดับดังนั้นระบบจะทำงานเป็นไปตามกลไกทางการตลาดเพราะมีระบบการจัดการตามสัดส่วนที่ชัดเจน.

gfx
พลังงานทดแทนที่เชื่อมต่อกับเทคโลยีบล็อคเชน

ประโยชน์เทคโนโลยี บล็อคเชน (EDAXSC)

ตามฉันทามติสัญญาอัจฉริยะ สำหรับบริษัทผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มพันธมิตรได้เข้าร่วมโครงข่ายเป็นส่วนที่กระตุ้นให้ส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนกลางตอบรับการขายพลังงานจากส่วนครัวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการขายปลีก จึงต้องให้มีการเข้าร่วมตรวจสอบให้การทำงานตรงหลักเกณฑ์มาตรฐานของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในการส่งขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยปรับให้มีการเชื่อมต่อระบบผ่านการเข้ารหัสเชิงซ้อนบนเทคโนโลยี Block Chain.

gfx
แพลตฟอร์มระดับโลก

ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนการทำงาน

ทางบริษัทได้รวมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและออกแบบฟังก์ชั่นเพื่อสร้างการตอบสนองของการใช้พลังงานทดแทนในโลกอนาคตอย่างเต็มอัตราให้ก้าวเข้าสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ การคิดค้นออกแบบฟังก์ชั่นแต่ละแฟลตฟอร์มเป็นไปอย่างละเอียดเพื่อตอบรับแก่กลุ่มผู้ใช้ทุกผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยสร้างระบบพลังงานทดแทนแบบยืดหยุ่นและเสถียรได้เริ่มแล้วในขณะนี้

gfx
Cross Microgrid Plug Connect

เอ็นเนอร์จี ทรูโทล แพลตฟอร์ม

เป็นแพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจตัวกลางการลงทุน (โทเค็น) ด้านพลังงานทดแทน ที่มอบสิทธิ์ให้ผู้ถือสามารถร่วมออกเสียง หรือ เสนอแนวทางการพัฒนา แพลตฟอร์ม

สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่น อย่าง ก.ฟ.ภ ในภาคชุมชน กระจายลงสู่ภาคชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รองรับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างชุมชนต่อชุมชน เพิ่มการขยายการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง.

gfx
พลังงานที่เชื่อมต่อกับชุมชน

สถานีพลังงานทดแทน เชื่อมสู่ตลาดซื้อขายพลังงานของชุมชน

 • โซลาร์เซลล์บนหลังคาเรือน.
 • โซล่าร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ.
 • โซล่าร์ฟาร์ม

จุดเชื่อมต่อสถานีถ่ายโอนพลังงานกระจายสู่ชุมชน สำหรับการส่งขายในข้อตกลงซื้อขายพลังงาน (กฟภ).

gfx
Ensure A Safe

สัญญาอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนได้

สัญญาอัจฉริยะจะควบคุมการแปลงพลังงานทดแทนที่ได้จากการผลิตให้เป็นมูลค่าตัวกลางการนำใช้สามารถแลกเปลี่ยนเงิน, สินทรัพย์, หุ้น, เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า หรือสิ่งของมีค่าใดๆ ในความโปร่งใสที่ปราศจากข้อขัดแย้ง พร้อมหลีกเลี่ยงบริการจากพ่อค้าคนกลาง.

บล็อคเชนทำงานร่วมกับโรงไฟฟ้าอย่างไร

Energy Trading (AME) A marketplace for the new
energy system platform.

A digital marketplace and exchange for carbon and renewable energy credits is a platform for the future of funding that powering dat for the new equity blockchain.

Trade renewable energy across the grid or behind the meter with benefits for the customer, retailer and distribution network.

EPA Exchange

A reverse-aution marketplace for trading Energy Purchase Agreements.

โครงข่ายบล็อคเชนเชื่อมต่ออุตสาหกรรม

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

โครงข่ายอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังทดแทน ผสมผสานเทคโนโลยีก้าวล้ำ ได้นำใช้ผ่านเหรียญดิจิทัล เพื่อทำธุรกรรมการบริหารภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน.

feature

รวดเร็วและปลอดภัย ทำธุรกรรมส่วนตัวได้ทันที

EDAXSC Full Node สร้างขึ้นด้วยอัลกอริธึมฉันทามติ Proof of Authority (PoA), Proof-of-History (PoH) และ Proof-of-Stake (PoS) ซึ่งเป็นกลุ่มของโหนดตัวตรวจสอบความถูกต้องที่รู้จักและมีชื่อเสียง

feature

การปรับขยายตัวได้สูง แอพพลิเคชั่นไร้ขีดจำกัด

ในกรณีที่กลุ่มโหนดพันธมิตรตรวจสอบอนุญาตให้ทำธุรกรรมโดยการตรวจสอบและลงนามผู้เข้าร่วมโครงข่าย ระบบจะเข้าร่วมการตรวจสอบการทำงาน Proof-of-History (PoH) สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเวลาในเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ให้มีแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ การใช้ฟังก์ชั่นหน่วงเวลานี้จะย้อนการตรวจสอบกลับการทำงาน Proof-of-Stake (PoS) และอนุญาตให้แต่ละโหนด ลงเวลาในการขายพลังงาน พร้อมทำงานคู่กับโหมดฟังก์ชั่นหลัก (Dreambox+Lending).

feature

เชื่อถือได้ และ ต้นทุนต่ำทำธุรกรรมส่วนตัวได้ทันที

ก่อนสร้างบล็อคใหม่ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในบล็อคเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสูงสุด จะมีการสร้างบล็อกใหม่ทุกๆ 5 วินาที


แพลตฟอร์ม EdaxEnergy

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเอกสารของเรา

นี่คือเอกสารฉบับเต็มของเราเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเรา และโครงการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่กำลังมาแรงในโลกปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้.

doc
Whitepaper
doc
OnePager
doc
Privacy Policy
doc
Terms of Sale
แนวทางสู่ความสำเร็จ

เป้าหมายหลักของเราคืออะไร?

กลยุทธ์การตลาดของเราจะจัดลำดับความสำคัญของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ร่วมกับพลังงานทดแทนแบบ ไมโครกริด ในขณะที่รวมการใช้สาธารณูปโภคเข้ากับสัญญาอัจฉริยะแบบ กระจายศูนย์ไปยังชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อลำดับกลไกทางการตลาดที่ชัดเจน ดูแผนงานของเราเพื่อดูว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

พบกับทีมพัฒนา

คณะผู้บริหาร

แนวคิดที่รวมการนำใช้การบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลบนโครงข่ายเทคโนโลยีบล็อคเชนรวมกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เพื่อให้นักลงทุนและนักลงทุนรายย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์กลางการเชื่อมต่อพลังงานระดับภูมิภาค กระจายลงสู่ครัวเรือน


team
คุณลัน กัญทชวาลัน ภูริเศรษฐกุล
ประธานกรรมการ & ผู้ก่อตั้งบริษัท
×
team

คุณลัน กัญทชวาลัน ภูริเศรษฐกุล

ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท และ บริษัทในเครือ Ample Rich Investor Corp

Ample Rich Investor Corporation is committed to building a bridge for investors and brokerage in the digital asset market With a decentralized exchange That can be used to access the store. Cryptocurrency Privacy and security to build the trust of investors and investors equally.

Blockchain 85%
Decentralization 68%
team
อนุรักษ์ มีมงคล
กรรมการผู้จัดการ & ผู้ร่วมก่อตั้ง
×
team

อนุรักษ์ มีมงคล

กรรมการผู้จัดการ & ผู้ร่วมก่อตั้ง

Maintaining the stability of the organization to have confidence both at home and abroad for customers. We are a service provider that focuses on return and benefit to all groups of customers and investors for the development of potential together.

Stock market investment 92%
DeFi Farmming48%
Stock market investment 92%
Decentralization 98%
team
ธรรมภณ บุญธรรม
ผู้จัดการควบคุมบริหารโครงการ
×
team

ธรรมภณ บุญธรรม

ผู้จัดการควบคุมบริหารโครงการ

Civil Engineer. SY.13771 Working for the public is a joy to be proud of in life. To build a solar power plant this time is to create a future that can make society. Determined to work on this project to achieve success according to the goals set. “Working on what I love and do it for the benefit of the public It is a pride to live.”

team
คุณจิรวัฒน์ ชนะสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค & ผู้จัดการทั่วไป
×
team

คุณจิรวัฒน์ ชนะสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค & ผู้จัดการทั่วไป

Smile under seasons for over he forth upon multiply. Days you subdue under said divided isn't may days fish fly don't was bring shall man all was creepeth. Firmament imagine the face.


นักพัฒนาทางเทคนิค

team
Stefan Harary
Chief Strategy Officer
×
team

Stefan Harary

Chief Strategy Officer

Ample Rich Investor Corporation is committed to building a bridge for investors and brokerage in the digital asset market With a decentralized exchange That can be used to access the store. Cryptocurrency Privacy and security to build the trust of investors and investors equally.

Blockchain 85%
Decentralization 68%
team
Moises Teare
Chief Technology Officer & Lead Blockchain
×
team

Moises Teare

Chief Technology Officer & Lead Blockchain

EDAX Smart Chain Team, Blockchain.

Stock market investment 92%
DeFi Farmming48%
Stock market investment 92%
Decentralization 98%
team
Jake Nelson
CTO & Social Support
×
team

Jake Nelson

Chief Technology Officer & Social Support

          Ample Rich Investors ให้บริการจัดการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนในกลุ่มพลังงาน และ คัดสรรให้ผู้รับบริการติดตั้งโซล่า รูฟท็อป ของผู้ใช้ในกลุ่มชุมชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยมีรากฐานที่มั่นคงสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ถือและนักลงทุนในนั้น เรายืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และแน่วแน่ในการทำงานทั้งหมดของเรา หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีพร้อมให้ความร่วมมือทุกระดับ

Support Social Media 87%
Teachnical Support 82%
team
Adams Dan
------
×
team

Adams Dan

------

CTO need to determine how much ambition the organization has to change and transform as markets fluctuate around them. the company’s main goal to maintain the core business to keep it healthy.


นักพัฒนาออกแบบโครงข่าย

team
คุณอัครเดช เดชจารุกูล
การตลาดประชาสัมพันธ์ , ออกแบบวัตกรรม
×
team

คุณอัครเดช เดชจารุกูล

การตลาดประชาสัมพันธ์ , ออกแบบนวัตกรรม

หลักแนวคิด "มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เพิ่มขึ้นเพื่อสรรค์สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม"

Graphic Design 85%
Social Marketing 28%
team
NAKANTHAPHAN P.
นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
×
team

NAKANTHAPHAN P.

การวางแผนกลยุทธ์องค์กร

CSP need to determine how much ambition the organization has to change and transform as markets fluctuate around them. the company’s main goal to maintain the core business to keep it healthy .

Stock market investment 92%
DeFi Farmming48%
team
×
team

Moises Teare

Chief Technology Officer & Lead Blockchain

EDAX Smart Chain Team, Blockchain.

team
×
team

Gabriel Bernal

CTO & Software Engineer

CTO need to determine how much ambition the organization has to change and transform as markets fluctuate around them. the company’s main goal to maintain the core business to keep it healthy.

ที่ปรึกษาทำการตลาด

team
Mr. Pham Huu Thanh
Lead Marketing Export Manager, Vietnam
×
team

Pham Huu Thanh

Lead Marketing Export Manager, Vietnam

ที่ปรึกษาการลงทุนการตลาดระหว่างประเทศพร้อมให้ความร่วมมือทุกระดับ.

ให้ข้อมูลบริหารองค์กร 85%
Decentralization 68%
team
คุณยิ่งใหญ่ ภูวงศ์ศรี
ดูแลส่งเสริมกิจกรรม การตลาด
×
team

คุณยิ่งใหญ่ ภูวงศ์ศรี

ดูแลส่งเสริมกิจกรรม การตลาด

ดูแลส่งเสริมกิจกรรม การตลาด

team

ว่าที่ ร.ต. ธเนศ พุ่มโพธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภาคพื้นภูมิภาค

×
team

ว่าที่ ร.ต. ธเนศ พุ่มโพธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภาคพื้นภูมิภาค

กำกับดูแลและส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภาคพื้นภูมิภาค.

team
Mr.Sayan Sukpinit
Marketing & Sales Development Manager
×
team

Mr.Sayan Sukpinit

Marketing & Sales Development Manager

CTO need to determine how much ambition the organization has to change and transform as markets fluctuate around them. the company’s main goal to maintain the core business to keep it healthy.

ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน

team
คุณพรรศรณ์ ภูริเศรษฐกุล
ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
×
team

คุณพรรศรณ์ ภูริเศรษฐกุล

ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

IC Licence 093236

Stock market investment 92%
Decentralization 68%
team
คุณวันเพ็ญ แอสัน
ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรและการร่วมทุน
×
team

คุณวันเพ็ญ แอสัน

ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรและการร่วมทุน

ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรและการตลาดร่วมทุนพร้อมให้ความร่วมมือทุกระดับ

marketing plan 97%
Decentralization 68%
team

PHAM DUC VO

นักวางแผนการลงทุนอิสระ : IIP

×
team

PHAM DUC VO

นักวางแผนการลงทุนอิสระ : IIP

He is a great man to work Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis icing elit. Simi lique, autem.

Tenetur quos facere magnam volupt ates quas esse Sedrep ell endus mole stiae tates quas esse Sed repell endus molesti aela uda ntium quis quam iusto minima thanks.

วิศวกร วางแผน และออกแบบโครงการ

team
คุณสมบัติ ชนะโรค
วิศวกรผู้จัดการโครงการ: ISO, OSHA, IATF, TPM, TQM
×
team

คุณสมบัติ ชนะโรค

Changing your mind doesn't mean you don't have a clear goal. But it is leading us to success.

ISO - 9001:2015, ISO – 14001:2008, OSHA – 18001:2018, IATF 16949, TPM, TQM

Key base Skills 95%
Supervisor Audit 98%
team
คุณชัดชัย ศรพิชัย
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
×
team

คุณชัดชัย ศรพิชัย

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

Ordinary Engineer, Electrical Power Engineering, Registration No. SFK5240

Member of the Engineering Institute of Thailand

Power Engineering 85%
Skill Structure95%
team
Mr. Teerayut Prawiwong
Civil Engineer
×

Mr. Teerayut Prawiwong

Civil Engineer

Engineering Department, Civil Branch

Determined to go further in the development of renewable energy power plants

Member of the Engineering Institute of Thailand

Civil Engineer 78%
Skill Structure68%

ออกแบบ, วางระบบ โซล่า รูฟ ท็อป ในโครงการ

team
Mr. Nguyen Ngoc Hung
Project Manager Engineer : Construction Engineer and Acceptance of Solar Power System
×
team

Mr. Nguyen Ngoc Hung

Joinventure, Solar Roof Top Development Joint Stock Company In Viet Nam

Construction engineer and acceptance of solar power system

Key base Skills 95%
Supervisor Audit 98%
×
team

Ordinary Engineer, Electrical Power Engineering, Registration No. SFK5240

Member of the Engineering Institute of Thailand

Power Engineering 85%
Skill Structure95%
×

Mr. Teerayut Prawiwong

Civil Engineer

Engineering Department, Civil Branch

Determined to go further in the development of renewable energy power plants

Member of the Engineering Institute of Thailand

Civil Engineer 78%
Skill Structure68%
พันธมิตรของ APRCORP

ตลาดแลกเปลี่ยน

ตัวติดตามราคา

Block Explorers

Liquifity Pool & Stake

REST LP Staking Address:
0x2e6b7d38f4e20b0046ffee0bcc2296169bd9035d
(Click to copy)

Smart Contract

 • Token Symbol :: AME
 • Contract Address:
  0x83594c87be1fae3afa3d53af6324f8764fbfb5d4
  (Click to copy)
 • Decimals :: 8
 • Blockchain :: BSC

ขายล่วงหน้าพันธมิตร

ใช้กระเป๋าเงินของคุณเพื่อส่ง BNB ไปยังที่อยู่ขายล่วงหน้าด้านล่าง ระบบของเราจะส่ง AME ไปยังกระเป๋าเงินของคุณทันที.

ราคาพรีเซลล์ 1 BNB = 315 AME. ซื้อขั้นต่ำ 0.1 BNB ซื้อสูงสุด 100 BNB คุณสามารถส่ง BNB จำนวนเท่าใดก็ได้.

Presale Address:
0X41AC422E5745C7C9D0D7390430FCBE275984A8F9
(Click to copy)
FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ด้านล่างนี้ เราได้จัดเตรียมคำถามที่มักถามกันเป็นประจำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่นำเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน หากคุณมีคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อด้านล่าง.

AME & REST Coin คืออะไร?

เป็นโทเค็นคู่ ใช้ร่วมกันในโครงการ ทำหน้าที่ต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกัน

AME เป็นหุ้นบุริมสิทธิของกิจการอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ของ APRCORP

Rest ใช้สำหรับธุรกรรมของระบบนิเวศ Real Estate

เมื่อเปิดตัวช่วงเวลา ICO/IEO คุณสามารถซื้อ AME Token และ REST Coin ด้วย Etherum, Bitcoin, BUSD, BNB, XLM, หรือ Litecoin และ ยังสามารถซื้อด้วยสกุลเงินทั้งถิ่นทั่วไป (THB, USD, EURO, VND)

REST Coin ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม Airdrop ท่านสามารถนำมา Staking Pool Minning ให้สามารถผลิตเหรียญ REST Coin เพิ่มให้คุณได้ ทุกอาทิตย์ หรือเป็นรายการโดยมีเงื่อนไขตามกำหนดไว้ วางอย่างละเท่ากันตามลิ้งด้านล่างนี้

DAO ย่อมาจากคำว่า "Decentralized Autonomous Organization" แปลเป็นไทยก็ประมาณว่า "องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายอำนาจ" หรือจะเป็น "องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์" ตัวมันเองจะเป็น รหัสซอฟต์แวร์ (Software Code) ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ DAO ตัวสมาชิกจะต้องถือ Token เพื่อแสดงสัดส่วนการถือหุ้นภายในองค์กร Token นี้จะอนุญาตให้สมาชิกของ DAO สามารถโหวตตัดสินใจการบริหารงานขององค์กรได้ โดยมี Smart Contract ในการควบคุมการโหวต และอนุมัติงานต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน, รายจ่ายภายในองค์กร, การลงทุน ฯลฯ

IEO คือ (Initial Exchange Offerings) เป็นการระดมทุนที่เว็ปเทรดคริปโตที่โปรเจกต์นั้น ๆ ไปร่วมมือด้วยทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การทำงานหลัก ของ IEO คือ โปรเจกต์นั้นทำการสร้างและส่งเหรียญที่จะขายไปยังเว็บเทรดที่ตกลงกันไว้ และเมื่อเปิดการระดมทุนจริงผู้ใช้งานเว็ปเทรดคริปโตก็จะเข้าไปซื้อเหรียญของโปรเจกต์นั้น ในเว็ปเทรดนั้น

ระบบนิเวศ จัดให้มีการให้กู้ – ยืม De-Fi Farming เช่น Stack, Pool, Liquidity - Rest เป็นตัวแทนกลางการแลกเปลี่ยนการทำธุรกรรมด้าน อสังหาริมทรัพย์, ส่วนลดห้องพัก, การท่องเที่ยว, การเดินทาง, ภาคขนส่ง, การเติมพลังงาน

Crypto Launchpad คืออะไร?

Crypto Launchpad เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุน ได้ลงทุนผ่านการซื้อ Token ของโปรเจคใหม่ ๆ ที่อาจจะกลายเป็นโปรเจคที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

IEO คือ (Initial Exchange Offerings) เป็นการระดมทุนที่เว็ปเทรดคริปโตที่โปรเจกต์นั้น ๆ ไปร่วมมือด้วยทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

การทำงานหลัก ของ IEO คือ โปรเจกต์นั้นทำการสร้างและส่งเหรียญที่จะขายไปยังเว็บเทรดที่ตกลงกันไว้ และเมื่อเปิดการระดมทุนจริงผู้ใช้งานเว็ปเทรดคริปโตก็จะเข้าไปซื้อเหรียญของโปรเจกต์นั้น ในเว็ปเทรดนั้น

ทางเราจัดตั้งเป็นในรูปแบบนิติบุคคล และจัดทำโครงการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจริงแท้ มีสินทรัพย์ในการบริหารงานตามกฏหมายในราชอาณาจักรไทยและเวียดนามในขณะนี้โดยมีหลังทรัพย์ค้ำประกัน

การซื้อหน่วยการลงทุนเสมือนการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ทั่วไปมีปันผลหุ้นแต่หากการซื้อต้องมีใบกำกับหุ้นเท่านั้นจึงจะได้ปันผลและยังสามารถขายหรือเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นได้ตามแต่ตกลงแต่ต้องดำเนินการซื้อผ่านระบบ User Digital (UD) โดยมีผู้แนะนำการลงทุนต้องมีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต เท่านั้น และใบหุ้นจะมีใบกำกับใบหุ้นจากบริษัทอย่างชัดเจน

Coin vs Token แตกต่างกันอย่างไร?

Coin และ Token เข้าใจอย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้จักแท้จริง คริปโทเคอร์เรนซีที่ทุกคนรู้จักแต่ละสกุลนั้น มีการแบ่งประเภทโดยใช้คำว่า เหรียญ (Coin) กับ โทเคน (Token) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน! แม้การเรียกสลับกัน หรือการเรียกรวม ๆ ว่า เหรียญ ไม่ได้ผิดอะไร แต่ถ้าเข้าใจความแตกต่าง เราก็จะเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่ากำลังลงทุนกับอะไร! เหรียญ คืออะไร? เหรียญ (Coin) คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเครือข่ายบล็อกเชนของตนเอง มักมีบทบาทเปรียบเสมือนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน แต่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และมีโปรเจกต์เพื่อพัฒนาเครือข่ายของในอนาคต โดยเหรียญแต่ละเหรียญจะแตกต่างกันในแง่ของขนาดเครือข่าย ปริมาณเหรียญ ประสิทธิภาพการทำงาน และระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) เป็นต้น ยกตัวอย่างเหรียญ เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และ Dogecoin (DOGE) หน้าที่ของเหรียญ ปัจจุบัน เหรียญ (Coin) มีวัตถุประสงค์คล้ายกับ เงินจากโลกจริง (Physical coin) ส่วนมากถูกใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ขณะที่ราคาของเหรียญมักจะผันผวนตามความต้องการและปริมาณเหรียญในตลาด เหรียญบางเหรียญ ยังสามารถนำมาจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเครือข่าย (Gas fee) ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของเครือข่ายบล็อกเชน อาทิ จ่าย Ether (ETH) เพื่อสร้าง Smart contract บนเครือข่าย Ethereum เป็นต้น โทเคน คืออะไร? โทเคน (Token) คือสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาบนเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ ไม่มีเครือข่ายเป็นของตัวเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างโทเคน เช่น Tether (USDT), Yearn Finance (YFI),และ Uniswap (UNI) เป็นต้น โทเคน (Token) ถูกสร้างขึ้นมาโดยการเขียน สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) เพื่อสร้าง dApps (Decentralized Application) หรือ DeFi (Dencetralized Finance) ซึ่งผู้สร้างสามารถเลือกเครือข่ายบล็อกเชนในการสร้างได้ด้วยตนเอง อาทิ Ethereum หรือ Binance Smart Chain เป็นต้น หน้าที่ของโทเคน โทเคนสามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้เหมือนกับเหรียญ แต่จะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตามที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การมอบสิทธิ์เข้าถึงบริการของ DeFi หรือ โทเคนที่ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อให้มีมูลค่าคงที่ (Stablecoin) เป็นต้น สรุป เหรียญ (Coin) ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนของตัวเอง ขณะที่โทเคน (Token) ถูกสร้างบนเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum ผ่านการเขียน Smart contract ถัดมาที่วัตถุประสงค์ เหรียญ (Coin) สามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ และเหรียญของบางเครือข่ายสามารถใช้จ่ายเป็น Gas Fee ขณะที่ โทเคน (Token) จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น สิทธิพิเศษในการเข้าถึงบริการ ลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย หรือจ่ายปันผลตามที่เงื่อนไขระบุ ทั้ง เหรียญ และ โทเคนต่างมีข้อดีและการใช้งานที่แตกต่างกัน หากมีความเข้าใจในส่วนนี้ สามารถช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และช่วยในการตัดสินใจลงทุน แต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เราควรศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกก่อนการลงทุนอยู่เสมอ

สำหรับคนที่ใช้งาน Edax Eenrgy แพลทฟอร์มเทรดเหรียญพลังงานดิจิทัล พร้อมขึ้นทะเบียนได้รับการรับรองจาก กลต. ท่านใดต้องการที่จะออมเหรียญไว้เป็น Passive Income ทาง แพลทฟอร์ม ก็เปิดให้คุณได้เข้าไปล็อกเหรียญ Ample Energy (AME) ได้แบบง่ายๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ผ่านทางแอปพลิเคชัน Energy Trutol โดยจะมีระยะเวลาให้เลือก ได้แก่ 30, 90, 120, 365, 1,095 วัน ซึ่งแต่ระยะเวลาจะได้รับโบนัสในเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันออกไป ซึ่งเลือกรับโบนัสได้ 4 รูปแบบคือ รับเป็น AMEBTC, AME และ REST ตลอดระยะเวลาที่ล็อกเหรียญจะไม่สามารถถอนเหรียญ AME ออกมาได้

เป็นการออมคริปโตแบบระยะยาวตามที่กำหนด คือ 7 วัน 14 วัน 30 วัน และ 90 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละเหรียญ ซึ่งระยะเวลาที่ต่างกันจะได้รับกำไรที่ไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่ยิ่งนานก็ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูงตามไปด้วยการออมแบบนี้เปรียบได้กับการฝากประจำของธนาคาร

จะเหมือนกับการฝากเงินเข้าธนาคารแบบออมทรัพย์แล้วได้ดอกเบี้ย จุดเด่นอยู่ที่เราสามารถฝาก-โอน-ได้ตลอดเวลา แต่อาจจะได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าแบบอื่น

ถ้าหากว่าฉันต้องการซื้อหน่วยลงทุน ฉันจะสามารถซื้อช่องทางใด?

ซื้อขายผ่านบนกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Coin และ Token เข้าใจอย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้จักแท้จริง คริปโทเคอร์เรนซีที่ทุกคนรู้จักแต่ละสกุลนั้น มีการแบ่งประเภทโดยใช้คำว่า เหรียญ (Coin) กับ โทเคน (Token) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน! แม้การเรียกสลับกัน หรือการเรียกรวม ๆ ว่า เหรียญ ไม่ได้ผิดอะไร แต่ถ้าเข้าใจความแตกต่าง เราก็จะเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่ากำลังลงทุนกับอะไร! เหรียญ คืออะไร? เหรียญ (Coin) คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเครือข่ายบล็อกเชนของตนเอง มักมีบทบาทเปรียบเสมือนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน แต่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และมีโปรเจกต์เพื่อพัฒนาเครือข่ายของในอนาคต โดยเหรียญแต่ละเหรียญจะแตกต่างกันในแง่ของขนาดเครือข่าย ปริมาณเหรียญ ประสิทธิภาพการทำงาน และระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) เป็นต้น ยกตัวอย่างเหรียญ เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และ Dogecoin (DOGE) หน้าที่ของเหรียญ ปัจจุบัน เหรียญ (Coin) มีวัตถุประสงค์คล้ายกับ เงินจากโลกจริง (Physical coin) ส่วนมากถูกใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ขณะที่ราคาของเหรียญมักจะผันผวนตามความต้องการและปริมาณเหรียญในตลาด เหรียญบางเหรียญ ยังสามารถนำมาจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเครือข่าย (Gas fee) ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของเครือข่ายบล็อกเชน อาทิ จ่าย Ether (ETH) เพื่อสร้าง Smart contract บนเครือข่าย Ethereum เป็นต้น โทเคน คืออะไร? โทเคน (Token) คือสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาบนเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ ไม่มีเครือข่ายเป็นของตัวเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างโทเคน เช่น Tether (USDT), Yearn Finance (YFI),และ Uniswap (UNI) เป็นต้น โทเคน (Token) ถูกสร้างขึ้นมาโดยการเขียน สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) เพื่อสร้าง dApps (Decentralized Application) หรือ DeFi (Dencetralized Finance) ซึ่งผู้สร้างสามารถเลือกเครือข่ายบล็อกเชนในการสร้างได้ด้วยตนเอง อาทิ Ethereum หรือ Binance Smart Chain เป็นต้น หน้าที่ของโทเคน โทเคนสามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้เหมือนกับเหรียญ แต่จะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตามที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การมอบสิทธิ์เข้าถึงบริการของ DeFi หรือ โทเคนที่ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อให้มีมูลค่าคงที่ (Stablecoin) เป็นต้น สรุป เหรียญ (Coin) ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนของตัวเอง ขณะที่โทเคน (Token) ถูกสร้างบนเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum ผ่านการเขียน Smart contract ถัดมาที่วัตถุประสงค์ เหรียญ (Coin) สามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ และเหรียญของบางเครือข่ายสามารถใช้จ่ายเป็น Gas Fee ขณะที่ โทเคน (Token) จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น สิทธิพิเศษในการเข้าถึงบริการ ลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย หรือจ่ายปันผลตามที่เงื่อนไขระบุ ทั้ง เหรียญ และ โทเคนต่างมีข้อดีและการใช้งานที่แตกต่างกัน หากมีความเข้าใจในส่วนนี้ สามารถช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และช่วยในการตัดสินใจลงทุน แต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เราควรศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกก่อนการลงทุนอยู่เสมอ

เป็นโปรเจกต์ที่ใช้หลักการของ Defi หรือ Decentralized Finance ระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง ที่จะตัดตัวกลางในการทำธุรกรรมต่างๆ ออกไป เพื่อให้ค่าธรรมเนียมต่ำลง แต่ยังคงความปลอดภัยภายใต้ระบบ Blockchain ที่มาพร้อมสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม ทำให้โกงกันได้ยาก โดย Liquidity Farming ทาง แพลตฟอร์ม จะให้นักลงทุน นำคู่เหรียญมาฝากเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกรรมของการแลกเปลี่ยนเหรียญบน Binance ซึ่งเราจะต้องมีเหรียญทั้ง 2 ตัว แล้วนำไปจับคู่กันตามที่ แพลตฟอร์ม กำหนด ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณให้เองว่าควรฝากเท่าไหร่ ผลตอบแทนที่เราได้จะมาจากการที่มีคนมา Swap คู่เหรียญนั้นๆ เราจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมมาเป็นผลตอบแทน

เป็นการนำทุนเข้าไปสนับสนุนการทำ Proof of Stake (POS) ให้กับเครือข่ายบล็อคเชน (สนับสนุนด้านความปลอดภัยและการทำงานของเครือข่ายบล็อคเชน) วิธีออมคล้ายกับการทำ Locked Savings ที่ต้องนำเหรียญไปล็อคเป็นช่วงเวลาหนึ่ง 30, 60 และ 90 วัน ไม่สามารถถอน หรือซื้อขายได้ตลอดระยะเวลาที่ล็อค เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง

lungwort


สิ่งที่ลูกค้าของเราพูด

ดูสิ่งที่ลูกค้าของเราพูดเกี่ยวกับโครงการและผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อสอบถาม

เราเปิดกว้างเสมอและยินดีต้อนรับและคำถามที่คุณมีสำหรับทีมของเรา หากท่านต้องการติดต่อ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า.